ZST | O Zakładzie Sprężyn Technicznych
Polski | English | Deutsch
Spręzyny naciągowe
Sprężyny naciągowe
Elementy sprężyste
Elementy sprężyste
Sprężyny skrętowe
Sprężyny skrętowe
Sprężyny naciskowe
Sprężyny naciskowe
sprężyny
Zakład Sprężyn Technicznych jest producentem sprężyn zwijanych na zimno i elementów sprężystych z drutu w zakresie średnic od 0,1 do 8,0 mm oraz taśm o szerokości do 50 mm. Stosowane do produkcji sprężyn i elementów sprężystych materiały to:
- druty stalowe utwardzone patentowane i ulepszane cieplnie, druty z materiałów nierdzewnych oraz metali kolorowych;
- taśmy stalowe, nierdzewne oraz z metali kolorowych.
Kierownikiem i właścicielem Zakładu jest inż. Bolesław Zięcina, który specjalizuje się w produkcji sprężyn od roku 1965.
Zakład Sprężyn Technicznych uruchomiono w roku 1987 na terenie posesji właściciela i wyposażono w nowoczesne automaty do zwijania sprężyn, uzbrojone w elektroniczne urządzenia do czynnej kontroli i korekcji wymiarów, cały zestaw urządzeń do pomiarów obciążeń i momentów skręcających oraz komplet narzędzi pomiarowo-kontrolnych, zapewniające wysoką jakość wyrobów.
W roku 2000 Zakład znacznie rozszerzył swoje możliwości produkcyjne poprzez utworzenie Zakładu nr 2 na wynajętych dodatkowych powierzchniach produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji i narzędziowni.
W roku 2005 nastąpił dalszy rozwój Firmy poprzez znaczne powiększenie Zakładu nr 2 oraz zakup kolejnych specjalistycznych, wysoko wydajnych maszyn do zwijania i kształtowania sprężyn oraz urządzeń do obróbki cieplnej.
W roku 2008 nastąpiły kolejne działania inwestycyjne, znacznie zwiększające potencjał Firmy, pozwalające na podjęcie produkcji wyrobów o bardzo wysokich wymaganiach.
W 2013 roku nastąpiło przeniesienie produkcji do Marek.

maszyna
maszyna
maszyna
Zakład Sprężyn Technicznych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
05-270 Marki, ul.Moniuszki 4
          Tel. (+48) (22) 666 96 45, (+48) (22) 666 96 92
          e-mail: info@zst.pl

Copyright © 2014 zst.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.